Möten 2018
15/1 styrelsemöte Protokoll
21/2 årsmöte Inbjudan Dagordning Verksamhetsberättelse Resultatrapport Balansrapport

Möten 2017
22 Februari kl 19.00 Årsmöte Protokoll Protokoll konstVerksamhetsberättelse, resultatrapport
23/3 styrelsemöte 18.00 Protokoll
25/4 styrelsemöte 18.00 Protokoll
10/5 medlemsmöte 19.00 Protokoll
15/6 styrelsemöte 18.00 Protokoll
24/8 styrelsemöte 18.00 Protokoll
26/9 styrelsemöte 18.00 Protokoll
11/10 medlemsmöte 19.00 Protokoll
14/11 styrelsemöte 18.00 Protokoll
4/12 styrelsemöte 18.00 Protokoll


Möten 2016
14 Januari kl 19.00 Styrelsemöte Protokoll
19 Januari kl 19.00 Instruktörsmöte 
10Februari kl 19.00 Årsmöte Protokoll Versamhetsberättelse 2015
17 Mars kl 18.00 Styrelsemöte Protokoll Bilaga arvode 
28 April 18.00 Styrelsemöte Protokoll
11 Maj 19.00 Medlemsmöte Protokoll
9 Juni 18.00 Styrelsemöte Protokoll
18 Augusti Styrelsemöte Protokoll
29 September 19.00 Styrelsemöte Protokoll
12 Oktober 19.00 Medlemsmöte
10 November 18.00 Styrelsemöte Protokoll
8 December 18.00 Styrelsemöte


Möten 2015
15 januari       kl 19.00 Styrelsemöte Protokoll
11 februari      kl 19.00  Årsmöte Kallelse Versamhetsberättelse Protokoll
11 Mars           kl 19.00 Styrelsemöte Protokoll
15 April            kl 19.00 Styrelsemöte Protokoll
22 April            kl 19.00 Medlemsmöte  Anteckningar
21 Maj             kl 19.00 Styrelsemöte Protokoll
16 Juni            kl 18.00 Styrelsemöte Protokoll
20 Augusti       kl 19.00 Styrelsemöte
17 September kl 19.00 Styrelsemöte Protokoll
7 Oktober        kl 19.00 Medlemsmöte Protokoll
5 November    kl 19.00 Styrelsemöte 
3 December    kl 19.00 Styrelsemöte

Möten 2014

15 januari      kl 19.00    Styrelsemöte Protokoll
12 februari    kl 19.00    Årsmöte ( Styrelsemöte 18.00, inför Årsmötet).
Verksamhetsberättelse Protokoll medlemsmöte  protokoll konst. styrelsemöte
6 mars             kl 19.00     Styrelsemöte Protokoll
3 april              kl 19.00     Styrelsemöte Protokoll
13 april            kl 16.00     Medlemsmöte Protokoll
7 maj               kl 19.00     Styrelsemöte (Obs! ändrat datum) Protokoll
12 juni             kl 19.00     Styrelsemöte Protokoll
21 augusti       kl 19.00     Styrelsemöte Protokoll
28 september kl 17.00    Instruktörsmöte
9 oktober        kl 19.00      Styrelsemöte Protokoll
12 oktober      kl 16.00      Medlemsmöte Protokoll
6 november    kl 19.00      Styrelsemöte Protokoll
11 december  kl 19.00      Styrelsemöte Protokoll