Tävling

NYA LYDNADSREGLERNA fr. 2017

Studiecirkel om de nya reglerna/momenten i lydnad och bruks
 
Vi träffas och går tillsammans igenom de nya reglerna/momenten som gäller från januari 2017.
Datum: onsdagar 23 och 30 november lydnadslydnad och onsdagen den 7 december brukslydnad.
 
Tid: kl. 19.00 till ca 21.00
 
Plats: 23/11 UPPLANDS-VÄSBY BK, i klubbstugan
30/11 & 7/12 MÄRSTA_SIGTUNA BK, iklubbstugan
 
Pris: gratis, fika finns att köpa

Tävlingssektorn organiserar alla bruks- och lydnadstävlingar som arrangeras på klubben.

SBK tävling

Anmälan och betalning ska vara klubben tillhanda senast 3 veckor innan tävling.

Tävlingspostgiro: 13 00 33-4

Återbud/efteranmälan sker till: På PM utsatt kontaktperson.

Länk till SBK´s regelverk gällande vad som gäller vid anmälan/återbetalning (punkt 9) på länk nedan.
Regelverk

Andra viktiga länkar nedan.
Arvoden
Startavgifter/administrativa avgifter
Förändring startavgifter/arvoden

Om du är:
Ny i klubben och vill engagera dig i tävlingsverksamheten?
Nyfiken på vad detta med tävlingsverksamheten, funktionär eller figurant innebär?
Med andra ord alla som kan tänkas vara intresserade av att delta aktivt i denna sektor eller bara vill ha mer information om vad vi håller på med ombedes kontakta : corsamalla@hotmail.com